Sklapanje radnoga odnosa i oblik ugovora o radu

Sklapanje radnoga odnosa i oblik ugovora o radu

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu.

U odnosu na radno vrijeme, ugovor o radu može biti, između ostaloga, na puno ili nepuno radno vrijeme.

Člankom 61. Zakona o radu je propisano da puno radno vrijeme radnika ne može biti duže od 40 sati tjedno, dok je člankom 62. Zakona o radu propisano da je nepuno radno vrijeme radnika svako radno vrijeme kraće od punog radnog vremena.

Korisnici mirovina mogu sklapati s poslodavcima ugovore o radu, s time da ukoliko sklope ugovor o radu na puno radno vrijeme, u većini slučajeva će im mirovina biti u mirovanju, odnosno neće im e kumulativno isplaćivati i mirovina i plaća za njihov rad.

U slučaju sklapanja ugovora o radu na nepuno radno vrijeme, konkretno na polovicu radnog vremena, sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju, korisniku mirovine se ujedno može isplaćivati i mirovina i plaća sukladno uvjetima propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju.

Oblik ugovora o radu

Člankom 14. Zakona o radu je propisano da se ugovor o radu sklapa u pisanom obliku, ali propust ugovornih strana da sklope ugovor o radu u pisanom obliku, ne utječe na postojanje i valjanost tog ugovora.

Stoga, ukoliko ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, poslodavac je dužan prije početka rada, radniku izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, a ukoliko poslodavac ne postupi na navedeni način, smatra kako je ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme.


www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr

 

Izradu platforme za područje ponovnog uključivanja i aktivacije umirovljenika na tržište rada sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj platforme isključiva je odgovornost Matice umirovljenika Hrvatske.