SENIOR AKTIV – Program poticanja aktivnog starenja na području Grada Zagreba

Korisnik: Matica umirovljenika Hrvatske
Partneri: Grad Zagreb i Institut za razvoj tržišta rada
Trajanje projekta: 01. lipnja 2020. – 01. lipnja 2022.
Ukupna vrijednost projekta: 1.838.122,44 kune
Iznos bespovratne potpore: Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 %) i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Projekt doprinosi ublažavanju problema socijalne isključenosti i siromaštva starijih te nedovoljnog aktivnog stila života. U skladu je s ciljevima Poziva jer se projektom povećavaju kapaciteti Matice umirovljenika Hrvatske za provedbu programa aktivnog starenja čime se povećava kvaliteta života i socijalne uključenost starijih u Zagrebu. S druge strane planirano je razviti društveno inovativan program poticanja i podrške umirovljenicima u ponovnoj aktivaciji na tržištu rada.

Projekt se bavi jačanjem kapaciteta Matice umirovljenika Hrvatske te županijskih ogranaka za provedbu programa aktivnog starenja kako bi se povećala kvaliteta života i socijalna uključenost umirovljenika na području Zagreba. Projektom se razvijaju i provode programi za razvoj znanja i vještina, savjetovanja, međugeneracijske suradnje, promocije zdravlja te poticanja na ponovno uključivanja na tržište rada i aktivnosti lokalne zajednice.
Projektne aktivnosti koje će se provoditi:
  • Početni informatički tečaj
  • Tečaj naprednih digitalnih vještina
  • Predavanja i tečajevi za stjecanje specifičnih znanja i vještina
  • Radionice za razvoj osobnih vještina i održavanje kognitivnih sposobnosti
  • Program radionica o očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti
  • Savjetovalište za treću dob
  • Umirovljenički volonterski centar
  • Program aktivacije umirovljenika na tržištu rada
  • Razvoj i provedba programa međugeneracijske suradnje i dr.

Sve informacije vezane uz buduće aktivnosti i prijave za sudjelovanje dostupne su putem e-maila i telefona 01 4550 919.

www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr

 

Izradu platforme za područje ponovnog uključivanja i aktivacije umirovljenika na tržište rada sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj platforme isključiva je odgovornost Matice umirovljenika Hrvatske.